Blog

Nálunk jártak ismét a martfűi könyvtáros nénik. Tavaszköszöntő foglalkozást tartottak.

Az első osztályos tanulók virágokat ültettek a Föld napja alkalmából. 🙂

Iskolánkban évek óta hagyomány a Rákóczi-hét megrendezése. Ma 11 órakor a település névadójának szobránál  Varga József  polgármester nyitotta meg az ünnepséget.

Az iskola tanulói megemlékeztek a nagyságos fejedelemről, kuructoborzó hangzott el, Sülyi Károly és a Martfűi Népdalkör adott elő Rákóczi nótákat, valamint a Rákóczifalvai Kuruc Hagyományőrző Egyesület kuruc jelenetet mutatott be.

Az intézmények képviselői megkoszorúzták a Rákóczi szobrot. Településünk óvodásai és iskolásai lovas felvonulással érkeztek és távoztak.

2022.03.26-án a Lázár Ervin Program keretében a Damjanich János Múzeumban tettünk látogatást az 5. osztállyal.
 
Az első helyszínen régészeti feltárásokról hallgattak előadást.
A második helyszínen megyénk területének történeti kiállítását láttuk.
A harmadik teremben régi korok népművészeti értékeit, lakberendezését ismerhették meg. 
Mindhárom színhelyen interaktív játékokkal kapcsolták  össze az információkat.
 
A gyermekek számára nagyon jó élmény volt. Ilyen előadásokon a jövőben is szívesen részt vennénk.

Köszönjük a rákócziújfalui Ifjúság Horgász Egyesületnek és Varga József polgármester úrnak ezt a felejthetetlen napot!

Az általános iskola 1-8. évfolyamán kötelezően választandó az etika / hit- és erkölcstantantárgyak valamelyike.

Az etikaórákat az intézmény pedagógusai, a hit- és erkölcstanoktatást a választott egyházi jogi személy alkalmazásában álló hitoktatók tartják.

A következő tanévtől érvényes nyilatkozatot minden év május 20-ig kell megtenni, mely a vonatkozó tanévre szólóan később nem módosítható, arra legkorábban lehetőség a következő év május 20-ig van, az azutáni tanévtől hatályosan.

A koronavírus-járvány miatt ebben az évben nem tudjuk megtartani a szülői tájékoztató értekezletet, helyette az egyházak bemutatkozó anyagait tesszük közzé.

Magyarországi Református Egyház: Információkért kattintson ide

Helyben a református hitoktatás megszervezője:
Rákóczifalvai Református Missziói Egyházközség
5085 Rákóczifalva Szabadság tér 6.
Hitoktatást végző személy:
– Kupai-Szabó Tímea: református lelkipásztor ; keresztyén coach-vezető
0630/8530345 ; keyki@gmx.net
 

Magyar Római Katolikus Egyház:  Szülői levél iskolai hittan választásához; Katolikus hittan plakát

20/147