Blog

Köszönjük a rákócziújfalui Ifjúság Horgász Egyesületnek és Varga József polgármester úrnak ezt a felejthetetlen napot!

Az általános iskola 1-8. évfolyamán kötelezően választandó az etika / hit- és erkölcstantantárgyak valamelyike.

Az etikaórákat az intézmény pedagógusai, a hit- és erkölcstanoktatást a választott egyházi jogi személy alkalmazásában álló hitoktatók tartják.

A következő tanévtől érvényes nyilatkozatot minden év május 20-ig kell megtenni, mely a vonatkozó tanévre szólóan később nem módosítható, arra legkorábban lehetőség a következő év május 20-ig van, az azutáni tanévtől hatályosan.

A koronavírus-járvány miatt ebben az évben nem tudjuk megtartani a szülői tájékoztató értekezletet, helyette az egyházak bemutatkozó anyagait tesszük közzé.

Magyarországi Református Egyház: Információkért kattintson ide

Helyben a református hitoktatás megszervezője:
Rákóczifalvai Református Missziói Egyházközség
5085 Rákóczifalva Szabadság tér 6.
Hitoktatást végző személy:
– Kupai-Szabó Tímea: református lelkipásztor ; keresztyén coach-vezető
0630/8530345 ; keyki@gmx.net
 

Magyar Római Katolikus Egyház:  Szülői levél iskolai hittan választásához; Katolikus hittan plakát

Teli-szunet-2021

20/143